Aktualności i ogłoszenia
Już teraz zapoznaj się z najnowszymi informacjami na temat ANRO! W tej sekcji znajdziesz wiadomości na temat bieżących działań, aktualności o akcjach promocyjnych i wizerunkowych oraz wszystkie ogłoszenia firmowe.

Zapytanie ofertowe – certyfikat na znaki morskie

Zawiercie, 1.10.2013
Data ogłoszenia: 1.10.2013

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: ANRO Anna Rotarska
Adres: ul. Siewierska 196C, 42-431 Zawiercie
Strona www: anro.net.pl
Adres e-mail: kmikula@anro.net.pl
Telefon: 326724248
Sposób i tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe. Zamawiający nie jest zobowiązany zgodnie z art. zamówienia: 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Tytuł projektu: Paszport do Eksportu

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest oferta na certyfikat potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej oraz certyfikat zatwierdzenia typu wyrobów na znaki morskie.

2. Termin składania ofert
Do dnia 10 grudzień 2013 r. / godz. 12.00

3. Forma płatności
Płatność przelewem bankowym po podpisaniu umowy na dostarczenie przedmiotu zamówienia.

4. Kryteria oceny ofert
4.1  Cena  (max. 50 pkt)
4.2 Kompleksowość oferty – ( max.50 pkt )

5. Miejsce składania ofert
Ofertę należy przesłać na adres ANRO Anna Rotarska, ul.Siewierska 196C ,42-431 Zawiercie:
drogą elektroniczną na adres E-Mail: kmikula@anro.net.pl

6. Termin ważności oferty
min. 30 dni
Zakup jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu Paszport do Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

 

 

 

 

 

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego