Aktualności i ogłoszenia
Już teraz zapoznaj się z najnowszymi informacjami na temat ANRO! W tej sekcji znajdziesz wiadomości na temat bieżących działań, aktualności o akcjach promocyjnych i wizerunkowych oraz wszystkie ogłoszenia firmowe.

Zapytanie ofertowe- Wykonanie stoiska targowego na targach A+A w Dusseldorfie

Data ogłoszenia: 13.06.2013 r.
Nazwa i adres zamawiającego:ANRO Anna Rotarska
Ul. Siewierska 196C, 42-431 Zawiercie
Strona internetowa:www.anro.net.pl
Telefon: (32) 67 242 48

Sposób i tryb udzielenia zamówienia:Zapytanie Ofertowe. Zamawiający nie jest zobowiązany zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
Tytuł projektu:Priorytet VI –„Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-24-123/12-00.

1. Przedmiot zamówienia
Firma ANRO zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie stoiska na targach bezpieczeństwa pracy „A +A” w Dusseldorfie (Niemcy). Targi odbywają się w dniach 05.11.2013 – 08.11.2013. Zarezerwowano prostokątne stoisko narożne, ma wymiary(dł.) 6 m X (szer.) 4 m, patrząc od frontu dłuższego boku otwarty jest lewy przedni róg. Nie została zamówiona żadna zabudowa standardowa. Projekt grafik oraz wykonanie koniecznych nadruków są po stronie firmy ANRO. Oferta powinna zawierać szacunkowy koszt realizacji stoiska z wyszczególnieniem:
Kosztów produkcji stoiska w dwóch wariantach: przy wykonaniu projektowanych nadruków na folii i późniejszego oklejenia elementów stoiska lub też bezpośredniego druku UV na materiale sztywnym, włącznie z montażem
Kosztów transportu, montażu oraz demontażu na miejscu targów.
2. Termin składania ofert: 10.07.2013 r.
3. Forma płatności: przelew na konto wykonawcy na warunkach umownych.
4. Kryteria Oceny:
a. Cena 80%
b. Doświadczenie w realizacji projektów unijnych 20%
5. Miejsce składania ofert: Prosimy o przekazanie ofert drogą elektroniczną (e-mail) na adres: m.giec@anro.net.pl
6. Termin ważności oferty: min. 30 dni.
7. Załączniki do ogłoszenia: Grafiki układu stoiska.

Zakup jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Paszport do Eksportu” w ramach Działania 6.1 „Paszport do Eksportu: osi priorytetowej 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załącznik:
Zapytanie ofertowe targi Dusseldorf_13_06_2013.pdf

melanotan 2 uk