Aktualności i ogłoszenia
Już teraz zapoznaj się z najnowszymi informacjami na temat ANRO! W tej sekcji znajdziesz wiadomości na temat bieżących działań, aktualności o akcjach promocyjnych i wizerunkowych oraz wszystkie ogłoszenia firmowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP USŁUGI DORADCZEJ w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych dot. partnerów z rynku duńskiego w ramach działania „Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych” PO IG 6.1

Data ogłoszenia: 13.01.2014
Nazwa i adres Zamawiającego: ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Eksport – Import Anna Rotarska Adres: ul. Siewierska 196C, 42-431 Zawiercie
Strona www: anro.net.pl
Adres e-mail: k.mikula@anro.net.pl
Telefon: 326724248
Sposób i tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe. Zamawiający nie jest zobowiązany zgodnie z art. zamówienia: 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Tytuł projektu: Paszport do Eksportu
Nr. Umowy o dofinansowanie : UDA-POIG.06.01.00-24-123/12-00

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradczej w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych dot. partnerów z rynku duńskiego.

2. Termin składania ofert
Do dnia 27.01.2013 / godz. 12.00
Złożona oferta powinna zawierać:
• nazwę i adres oferenta,
• datę sporządzenia,
• cenę całkowitą netto i brutto,
• kontakt e-mail, na który ma zostać wysłana informacja o wyborze oferty lub jej odrzuceniu.

3. Forma płatności
Płatność przelewem bankowym po podpisaniu umowy na dostarczenie przedmiotu zamówienia.

4. Kryteria oceny ofert
4.1 Cena ( max. 100 pkt)

5. Miejsce składania ofert
Ofertę należy przesłać pocztą na adres ANRO Anna Rotarska, ul.Siewierska 196C, 42-431 Zawiercie lub drogą elektroniczną na adres E-Mail: k.mikula@anro.net.pl

6. Termin ważności oferty
min. 30 dni

7. Załączniki do ogłoszenia: Pobierz załącznik

Zakup jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu Paszport do Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego