Aktualności i ogłoszenia
Już teraz zapoznaj się z najnowszymi informacjami na temat ANRO! W tej sekcji znajdziesz wiadomości na temat bieżących działań, aktualności o akcjach promocyjnych i wizerunkowych oraz wszystkie ogłoszenia firmowe.

Zapytanie ofertowe – zakup usługi „organizacja misji gospodarczej ” W ramach organizacjia i udział w misjach gospodarczych – na rynku szwajcarskim w ramach po ig 6.1

Data ogłoszenia: 14.06.2013

Nazwa i adres Zamawiającego: ANRO Anna Rotarska
Adres: ul.Siewierska 196C, 42-431 Zawiercie
Strona www: anro.net.pl
Adres e-mail: a.kozlowska@anro.net.pl
Telefon: 326724248
Sposób i tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe. Zamawiający nie jest zobowiązany zgodnie z art. zamówienia: 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Tytuł projektu: Paszport do Eksportu
Nr. Umowy o dofinansowanie : UDA-POIG.06.01.00-24-123/12-00

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi organizacji misji gospodarczej do
Szwajcarii dla 3 osób na 4 dni. Oferta polega na :

 • sprawdzeniu cen i wybraniu 3 propozycji hotelowych,
  a następnie rezerwacji jednego z hoteli ,
 • wyszukaniu potencjalnych kontrahentów, zainteresowanych ofertą firmy ANRO oraz umówienie spotkań z minimum 3 firmami,
 • sprawdzeniu ceny możliwych środków transportu i przedstawienie najlepszej cenowo
  oraz czasowo,
 • przygotowanie map wyznaczonego miasta do którego będzie jechała delegacja,
 • przygotowanie miejsc gdzie można zjeść posiłki oraz ważnych informacji
  organizacyjnych dla łatwego poruszania się po mieście,
 • sprawdzeniu cen oraz rekomendacji polis ubezpieczeniowych dla 3 osób w
  wyznaczonym terminie,
 • Przygotowanie wszystkich materiałów organizacyjnych i informacyjnych związanych
  ze zwiedzaniem targów podczas misji.

2. Termin składania ofert
Do dnia 31.07.2013 / godz. 12.00
Złożona oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,
 • datę sporządzenia,
 • cenę całkowitą netto i brutto,
 • wycenę poszczególnych parametrów zapytania uwzględniając powyższe punkty,
 • Kontakt e-mail na który ma zostać wysłana informacja o wyborze oferty lub jej
  odrzuceniu.

3. Forma płatności
Płatność przelewem bankowym po podpisaniu umowy na dostarczenie przedmiotu zamówienia.

4. Kryteria oceny ofert
4.1 Cena ( max. 70 pkt)
4.2 Doświadczenie w organizowaniu misji i innych podobnych zleceń w ramach projektów unijnych (max.20 pkt)
4.3 Warunki płatności (max. 10 pkt)

5. Miejsce składania ofert
Ofertę należy przesłać na adres ANRO Anna Rotarska, ul.Siewierska 196C ,42-431 Zawiercie: drogą elektroniczną na adres E-Mail: a.kozlowska@anro.net.pl
 
6. Termin realizacji oferty
I połowa 2014 roku
Zakup jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu Paszport do Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.