Aktualności i ogłoszenia
Już teraz zapoznaj się z najnowszymi informacjami na temat ANRO! W tej sekcji znajdziesz wiadomości na temat bieżących działań, aktualności o akcjach promocyjnych i wizerunkowych oraz wszystkie ogłoszenia firmowe.

Fundusze Europejskie

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1) Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania etykiet poprzez zakup specjalistycznej maszyny fleksograficznej”
Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej w skali świata technologii wytwarzania etykiet dzięki zakupowi nowoczesnej maszyny fleksograficznej.

Wartość projektu: 4 922 460,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 1 400 000,00 zł

2) Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji produktowych i innowacji technologicznej w zakresie personalizowanych oznaczeń dla branży bhp oraz zabezpieczeń dla służb utrzymania ruchu w oparciu o własne badania przemysłowe”
Celem projektu jest poprawienie zdolności przedsiębiorstwa do zastosowania innowacji procesowej, produktowych oraz organizacyjnych

Wartość projektu: 2 553 751,83 zł
Wkład funduszy europejskich: 726 677,35 zł

3) Tytuł projektu: „Realizacja strategii internacjonalizacji na wybranych rynkach docelowych oznaczeń dla branży bhp oraz zabezpieczeń dla służb utrzymania ruchu”
Celem projektu jest poprawienie zdolności przedsiębiorstwa do ekspansji produktowej i geograficznej na docelowych rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 254 831,50 zł
Wkład funduszy europejskich: 108 115,75zł

4) Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji produktowych i innowacji technologicznej w zakresie personalizowanych oznaczeń dla branży bhp oraz zabezpieczeń dla służb utrzymania ruchu w oparciu o własne badania przemysłowe”
Celem projektu jest poprawienie zdolności przedsiębiorstwa do zastosowania innowacji procesowej, produktowych oraz nietechnologicznych (organizacyjnej i marketingowej).

Wartość projektu: 14 751 582,83 zł
Wkład funduszy europejskich: 2 837 154,48 zł

5) Tytuł projektu: „Poprawienie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz utrzymanie miejsc pracy w sytuacji odczuwania skutków epidemii poprzez zoptymalizowanie i zautomatyzowanie procesów biznesowych oraz wdrożenie nowych produktów dzięki inwestycji w nowy system informatyczny wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem wraz z aplikacjami towarzyszącymi”
Celem projektu jest poprawienie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie poprzez zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa do zastosowania innowacji procesowej, produktowych oraz nietechnologicznych.

Wartość projektu: 1 027 544,46 zł
Wkład funduszy europejskich: 710 091,70 zł