Aktualności i ogłoszenia
Już teraz zapoznaj się z najnowszymi informacjami na temat ANRO! W tej sekcji znajdziesz wiadomości na temat bieżących działań, aktualności o akcjach promocyjnych i wizerunkowych oraz wszystkie ogłoszenia firmowe.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

Data ogłoszenia: 06.06.2013

ANRO Anna Rotarska
Adres: ul.Siewierska 196C, 42-431 Zawiercie
Strona www: anro.net.pl
Osoba kontaktowa: Katarzyna Mikuła
Adres e-mail: k.mikula@anro.net.pl
Telefon: 326724248

ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Export – Import Anna Rotarska jest w trakcie realizacji projektu Wdrażanie Planu Rozwoju Eksportu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Etap II – osi priorytetowej 6 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013.
Tytuł projektu: Rozwój eksportu firmy ANRO w oparciu Plan Rozwoju Eksportu
w ramach: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego