Aktualności i ogłoszenia
Już teraz zapoznaj się z najnowszymi informacjami na temat ANRO! W tej sekcji znajdziesz wiadomości na temat bieżących działań, aktualności o akcjach promocyjnych i wizerunkowych oraz wszystkie ogłoszenia firmowe.

Zapytanie ofertowe- Usługa poligraficzna, wydruk katalogów ANRO w języku angielskim oraz niemieckim na targi A+A w Dusseldorfie

Data ogłoszenia: 17.06.2013 r.
Nazwa i adres zamawiającego: ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Export-Import Anna Rotarska
Ul. Siewierska 196C, 42-431 Zawiercie

Strona internetowa: www.anro.net.pl
Telefon: (32) 67 242 48
Sposób i tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie Ofertowe. Zamawiający nie jest zobowiązany zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
Tytuł projektu: Priorytet VI –„Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-24-123/12-00.

1. Przedmiot zamówienia
Firma ANRO zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wydruk dwóch wzorów katalogów firmowych (w języku angielskim oraz języku niemieckim) na targi bezpieczeństwa pracy „A +A” w Dusseldorfie (Niemcy). Targi odbywają się w dniach 05.11.2013 – 08.11.2013. Projekt grafik znajduje się po stronie firmy ANRO. Wytyczne dotyczące katalogów: 2 wzory po 1000 szt., format A4, ilość stron katalogu 20-24, papier kredowy błyszczący, wnętrze katalogu 170 g, okładka katalogu 250 g, zadruk dwustronny (CMYK 4+4), proszę o uwzględnienie opcji uszlachetnienia – folia błyszcząca. Oferta powinna zawierać szacunkowy koszt realizacji projektu z wyszczególnieniem:

a. Kosztów produkcji, wydruku katalogów
b. Kosztów transportu

2. Termin składania ofert: 17.07.2013 r.

3. Forma płatności: przelew na konto wykonawcy na warunkach umownych.

4. Kryteria Oceny:
a. Cena 70%
b. Doświadczenie w realizacji podobnych projektów (referencje) 10%
c. Termin realizacji zamówienia 20%

5. Miejsce składania ofert: Prosimy o przekazanie ofert drogą elektroniczną (e-mail) na adres: a.janiczek@anro.net.pl

6. Termin ważności oferty: min. 30 dni.

7. Załączniki do ogłoszenia: brak

 

Zakup jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Paszport do Eksportu” w ramach Działania 6.1 „Paszport do Eksportu: osi priorytetowej 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego