ANRO - Firma poligraficzna
ANRO to przedsiębiorstwo rodzinne z siedzibą w Zawierciu-Kromołowie. Oferujemy szeroki zakres produktów i usług związanych z poprawą bezpieczeństwa w pracy oraz w codziennych sytuacjach.

ANRO to czołowy polski producent oznaczeń bezpieczeństwa i systemów informacji wizualnej. Oprócz części produkcyjnej firma ANRO specjalizuje się również we wprowadzaniu oraz wdrażaniu na polskim rynku profesjonalnych rozwiązań z zakresu BHP i PPOŻ. Założycielami oraz właścicielami są Anna i Stefan Rotarscy.

Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej 2005

Z udziałem Wicemarszałka Sejmu Andrzeja Leppera  28 listopada br. w budynku Senatu RP odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Głównego Inspektora Pracy laureatom dwunastej edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

W kategorii zakładów pracy zatrudniających do 50 pracowników:

I  NAGRODA

Właścicielka – Anna Rotarska (branża poligraficzna)
„ANRO” Firma Poligraficzno-Handlowa Export-Import Anna Rotarska w Zawierciu

Celem organizowanego od 1994 r. konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz inspirowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych miejsc pracy. Nagroda Głównego Inspektora Pracy jest wyrazem uznania dla przedsiębiorców, którzy nie tylko przestrzegają przepisy prawa pracy i zapewniają bezpieczne warunki zatrudnienia, ale wykazują na tym polu inicjatywę i mogą być przykładem dla innych. Kryteria stawiane firmom przystępującym do konkursu są niełatwe do spełnienia dla wielu pracodawców. Dlatego śmiało można powiedzieć, że ci, którzy w nim uczestniczą, należą do krajowej elity gospodarczej.

W tegorocznej rywalizacji wzięło udział ponad 200 przedsiębiorców z całego kraju. Do finału zakwalifikowało się 65. Przyznano 12 nagród i 13 wyróżnień pracodawcom, którzy w sposób najbardziej efektywny przyczynili się do poprawy standardów bezpieczeństwa pracy.

Obecność Polski w Unii Europejskiej wymusza potrzebę dostosowania się naszych przedsiębiorstw do standardów europejskich, przez co stają się coraz bardziej konkurencyjne wobec firm zagranicznych – powiedziała gratulując laureatom Anna Hintz, Główny Inspektor Pracy. – Wdrażanie najbardziej efektywnych systemów zarządzania i stosowanie nowoczesnych technologii sprzyja nie tylko optymalizacji wyników ekonomicznych, ale też czyni miejsce pracy bardziej bezpieczne i zdrowsze dla pracownika. Tym relacjom w swoich działaniach prewencyjnych Państwowa Inspekcja Pracy poświęca coraz więcej uwagi.

List od Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego odczytał jego doradca Jerzy Mackiewicz, który przekazał także laureatom imienne listy gratulacyjne. Prezydent zwrócił uwagę na rosnącą z roku na rok liczbę pracodawców w naszym kraju tworzących bezpieczne, higieniczne i ergonomiczne warunki pracy. Świadczy to o zmieniającej się mentalności przedsiębiorców coraz częściej łączących dbałość o warunki pracy z sukcesem ekonomicznym firmy. Prezydent RP podziękował inspekcji pracy za popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie pracy i prawach zatrudnionych.

List z gratulacjami i podziękowaniami za przyczynianie się poprawy bezpieczeństwa pracy w naszym kraju skierował na ręce Anny Hintz Marszałek Sejmu Marek Jurek. „Dobrze zarządzana firma – napisał Marszałek – to ta, która nie tylko koncentruje się na nurtach ekonomicznych, ale także buduje swój prestiż i zyskuje renomę jako przedsiębiorstwo bezpieczne i troszczące się o zdrowie pracowników”.

Z kolei Wicemarszałek Andrzej Lepper, nadzorujący z ramienia Prezydium Sejmu Państwową Inspekcję Pracy, w okolicznościowym wystąpieniu wskazał na znaczenie rozwoju przedsiębiorczości i bezpiecznych warunków pracy w Polsce.