[jssorslider id=2]

Zagrożenia Mechaniczne

Zagrożenia mechaniczne to ogólne określenie tych czynników, które mogą być bezpośrednią przyczyną urazów. Zagrożenia mechaniczne stwarzane przez maszyny i urządzenia podczas przeprowadzanych remontów, napraw czy też konserwacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla pracowników.

Zwłaszcza gdy maszyny te nie są odpowiednio zabezpieczone. Zagrożenia te mogą występować w trakcie normalnego, ustalonego trybu pracy maszyn lub wynikać z zakłóceń, powodujących naruszenie normalnych warunków, uszkodzeń, awarii.

Brak odpowiednio zabezpieczonych elementów, odcinających źródła energii może prowadzić do poważnych wypadków, zranień, a w niektórych przypadkach nawet do śmierci. Każdy pracodawca powinien dążyć do wyeliminowania tych zagrożeń. Aby zmniejszyć ryzyko wypadków stosuje się odpowiednie blokady LOCKOUT, eliminujące zagrożenia mechaniczne.

Czynniki mechaniczne mogą powodować następujące rodzaje urazów

  • zgniecenie, zmiażdżenie
  • odcięcie
  • potłuczenie
  • nakłucie lub przekłucie
  • otwarcie, skaleczenie
  • złamanie, zwichnięcie
  • poparzenie
  • wciągnięcie

Zabezpieczenia przed zagrożeniami mechanicznymi – sklep internetowy