[jssorslider id=2]

Znaki PPOŻ.

Prawidłowe oznaczenie przeciwpożarowe zastosowane we właściwych miejscach, w tym na wszystkich elementach ochrony przeciwpożarowej, jest niezbędne by w sytuacji zagrożenia odpowiednie osoby, mogły w szybki i łatwy sposób do nich dotrzeć. Wszelki sprzęt ratowniczy, w tym m.in. gaśnice, hydranty dzięki użyciu fotoluminescencyjnych znaków ochrony przeciwpożarowej, będzie widoczny nawet przy słabym oświetleniu.

Zasady użycia znaków ochrony przeciwpożarowej określają poniższe dokumenty:

  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U z 2002 r Nr. Nr 147, poz.1229, z późn zm. ), a w szczególności Art. 4. ust 1 pkt 4 tejże ustawy. Pełny tekst dokumentu jest dostępny na stronach Sejmu RP: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910810351

Podobnie jak w przypadku znaków ewakuacyjnych, tak i znaki przeciwpożarowe są określane właściwymi Polskimi Normami oraz jest im nadawane świadectwo dopuszczenia do użycia przez CNBOP-PIB w Józefowie. Tylko znaki PPOŻ., które spełniają wspomniane wyżej warunki mogą zostać użyte.

Na stronach naszego sklepu internetowego znajdą Państwo wszystkie rodzaje znaków i oznaczeń przeciwpożarowych dopuszczonych do użycia na terenie RP :

  • Znaki ochrony PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01
  • Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej wg PN-97/N-01256/04
  • Znaki ochrony ppoż. wg ISO 7010
  • Znaki ochrony ppoż. z podpisem
  • Znaki PPOŻ. uzupełniające

Wszystkie znaki z powyższych kategorii znajdą państwo na naszym sklepie internetowym: sklep.anro.net.pl

Nasze znaki ochrony PPOŻ., dostępne są w następujących materiałach:

  • Nadruk fotoluminescencyjny
  • Materiały fotoluminescencyjne
  • Materiały zwykłe (folia samoprzylepna, płyta PVC, płyta spieniona PVC, blacha aluminiowa, inne wg indywidualnego zapotrzebowania

Wszystkie informacje odnośnie używanych materiałów oraz technologii produkcji dostępne są pod linkiem: http://www.anro.net.pl/?page_id=62

 

buy steroids uk