[jssorslider id=2]

Zasady prawidłowego stosowania systemu LOCKOUT

Zasady prawidłowego stosowania systemu LOCKOUT są niezbędne, ponieważ bez ich przestrzegania, wprowadzanie systemu nie miałoby najmniejszego znaczenia. Tablice LOCKOUT to graficzne i łatwe do przyswojenia przedstawienie procedur, które obejmuje kilka niezbędnych kroków, takich jak:

1. Identyfikacja wszystkich źródeł energii oraz potencjalnych zagrożeń

2. Przygotowanie elementów odłączających

3. Poinformowanie wszystkich pracowników, których to dotyczy o charakterze przeprowadzanych prac

4. Wyłączenie wszystkich maszyn i urządzeń

5. Wyzerowanie wszystkich niebezpiecznych źródeł energii

6. Zablokowanie wszystkich wyłączników, zaworów i innych źródeł energii w stanie wyłączenia

7. Wykonanie próby włączenia

8. Przeprowadzenie wymaganych prac

9. Usunięcie wszystkich blokad i zawieszek

10. Przywrócenie do eksploatacji, poinformowanie pracowników o ponownym włączeniu.

Jeżeli mówimy o prawidłowym stosowaniu procedur, warto także wspomnieć o najczęstszych błędach popełnianych podczas wdrażania systemu. Wymienić można tutaj:

  • brak pisemnej formy programu LOCKOUT
  • nieprzeprowadzanie okresowych inspekcji oraz przeglądów zastosowanych procedur
  • brak szkolenia pracowników w zakresie wprowadzonego systemu zabezpieczeń
  • mała ilość certyfikowanych blokad

Dzięki firmie ANRO unikną Państwo wymienionych błędów, a nasze doświadczenie w zakresie doboru blokad i oznaczeń, ich liczby i sposobu rozmieszczenia pozwoli na uproszczenie oraz ulepszenie stosowanego systemu, który dzięki temu stanie się bardzie funkcjonalny i praktyczny dla użytkowników.