[jssorslider id=2]

Znaki ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne odgrywają niezwykle ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach, obiektach budowlanych lub na ich terenie. Dzięki zastosowaniu w odpowiednim miejscu prawidłowego oznaczenia, możliwa jest szybka i bezproblemowa ewakuacja.

Wszystkie zasady prawidłowego znakowania dróg ewakuacyjnych określają:

  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U z 2002 r Nr. Nr 147, poz.1229, z późn zm. ), a w szczególności Art. 4. ust 1 pkt 4, tejże ustawy. Pełny tekst dokumentu jest dostępny na stronach Sejmu RP: Ustawa o ochronie ppoż.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ): Rozporządzenie MSWiA w/s ochrony ppoż.

Wszystkie znaki do oznakowania dróg ewakuacyjnych powinny posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej z siedzibą w Józefowie  oraz powinny być zgodne z Polskimi Normami (Polska Norma PN-92/ N-01256-02, Polska Norma PN-92/ N-01256-05). Oznacza to, iż nie można stosować do oznaczenia dróg ewakuacyjnych znaków innych niż te, które są określone przez Polskie Normy oraz nie posiadają świadectwa dopuszczenia.

Firma ANRO posiada w swojej ofercie wszystkie typy znaków ewakuacyjnych, które obowiązują na terenie Polski:

  • Znaki ewakuacyjne wg PN97/N-01256/02
  • Techniczne środki przeciwpożarowe wg PN97/N-01256/04
  • Znaki ewakuacyjne uzupełniające

Wszystkie znaki z powyższych kategorii znajdą Państwo na naszym sklepie internetowym: sklep.anro.net.pl

Nasze znaki ewakuacyjne dostępne są w następujących materiałach:

  • Nadruk fotoluminescencyjny
  • Materiały fotoluminescencyjne
  • Materiały zwykłe (folia samoprzylepna, płyta PVC, płyta spieniona PVC, blacha aluminiowa, inne wg indywidualnego zapotrzebowania

Wszystkie informacje odnośnie używanych materiałów oraz technologii produkcji dostępne są pod linkiem: Materiały fotoluminescencyjne