[jssorslider id=2]

Oznakowanie chemiczne

Właściwa informacja wizualna, która wskazuje na rodzaj niebezpiecznej substancji, jak również ostrzega przed konsekwencjami jej nieodpowiedniego stosowania, jest niezbędna przy oznaczaniu wszelkich materiałów chemicznych.

Dla osób, które poszukują produktów z zakresu oznaczeń substancji chemicznych, oferujemy następujące kategorie znaków:

  • Oznakowanie chemikaliów WE nr. 1272/2008 (GHS)
  • Oznakowanie substancji chemicznych – kategorie niebezpieczeństwa
  • Oznakowania rurociągów wg PN-70 N-01270/08
  • Znaki ostrzegawcze dla materiałów niebezpiecznych
  • Znaki ostrzegawcze – znakowania rurociągów wg PN-70/N-01270/09
  • Substancje niebezpieczne w transporcie

Każda z powyższych kategorii znakowania jest zamieszczona na naszym sklepie internetowym – sklep.anro.net.pl